Ruru-Kawau Research (present to 2024)

Tangi naa te Ruru, kei te hoki hoki mai e. E whakawherowhero i te puutahitanga…

Beginning lyrics to waiata "Te Hokinga Mai"; composed by Te Taite Cooper and Father Mariu (1986)

Kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō

Ngāti Maniapoto

Initiated as part of mahi undertaken at 26 Waikato Poukai in 2016-2017 (funded by Mātauranga Kura Taiao, Nga Whenua Rāhui, DOC), the project has now expanded into two streams of work guided by the narratives shared by whaanau at the Poukai:

  • Ruru Photovoice (Funder: Taiao Fund, Waikato-Tainui)
  • Kei hea te Ruru e koukou? Kei hea to kawau e rere? – Where calls the Ruru/Morepork? Where flies the Kawau/Black Shag? (Collaborators: bird scientists at Manaaki Whenua, marae in lower Waikato River catchment, Waikato-Tainui, Science Learning Hub, DOC, Waikato Regional Council; Funder: Clean Up Fund, Waikato River Authority)

Some useful links

You can see more about the first phase of work for Ruru here: Story Map Cascade (arcgis.com)

Watch this space for future updates…

Kaaruhiruhi/Pied shags; Kawau/ blackshags and kawau-tuii/little black shags at Lake Hakanoa, Raahui Pookeka/Huntly (Feb 2021). © Swampfrog

For more information contact Cheri: Cheri@swampfrog.co.nz